Home / Khách hàng nói về Bảo vệ Ngày và Đêm / Lãnh đạo công ty dược Imexpharm

Lãnh đạo công ty dược Imexpharm

Khen thưởng 2 nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Thiết và Nguyễn Minh Hùng trong lúc làm nhiệm vụ đã khống chế thành công đối tượng đột nhập trái phép, ngăn chặn được những hậu quả khôn lường cho công ty dược Imexpharm