Home / admin

admin

tieu chuan ctpat

Tiêu chuẩn C-TPAT là gì?

TIÊU CHUẨN C-TPAT Ý thức được tầm quan trọng của việc áp dụng tiêu chuẩn C-TPAT, nhiều doanh nghiệp đang hướng tới sản xuất sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, …
Chi tiết »